Który certyfikat językowy warto posiadać?

Do czego przydaje się certyfikat językowy?

Posiadanie certyfikatu językowego niesie za sobą ogromną ilość korzyści. Ci, którzy podchodzą do egzaminu i go nabywają, zyskują dużą ilość możliwości względem rynku pracy, wyjazdu na zagraniczne studia czy też prywatnej samorealizacji.

Osoby, które chcą w oficjalny i formalny sposób potwierdzać swoją znajomość języków obcych, mogą decydować się na egzamin, którego efektem w przypadku jego zaliczenia jest otrzymanie certyfikatu językowego. Stanowi on pewne i jakościowe pisemne zaświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy na temat danego sposobu komunikacji. Ci, którzy mogą się nim pochwalić, mają jednocześnie większe szanse na znalezienie zadowalającego zatrudnienia, nie mają problemów
z dostaniem się na większość uczelni na świecie, a także zyskują dzięki niemu prestiż w momencie rozpoczęcia własnej działalności tłumaczeniowej.

Certyfikaty językowe z podziałem na języki

Język angielski

 • FCE (First Certificate in English) – jeden z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie średniozaawansowanym wyższym, wydawanych bezterminowo przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate;

 • CAE (Certificate in Advanced English) – jeden z najpopularniejszych certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, wydawany przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate;

 • CPE (Certificate of Proficiency in English) – najwyższy stopniem spośród wszystkich certyfikatów językowych w języku angielskim. Oznacza, że jego posiadacz opanował tę mowę w stopniu biegłym. Wydawany jest przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate;

 • IELTS (International English Language Testing System) – stosowany do oceny poziomu znajomości języka angielskiego osób przyjmowanych na studia lub do pracy, a także jako ocena postępów w toku nauki. Za jego tworzenie odpowiedzialne były trzy instytucji: British Council, University of Cambridge ESOL Examinations oraz IDP Australia;

 • BEC (Business English Certificate) – certyfikat językowy, poświadczający u kandydata umiejętność posługiwania się terminologią biznesową. Wydawany jest przez University
  of Cambridge Local Examinations Syndicate, zaś w Polsce egzaminy przeprowadza British Council;

 • TOLES (Test of Legal English Skills) – certyfikat językowy, który jest pierwszym wyborem wśród studentów prawa i prawników. W zależności od posiadanych umiejętności, kandydaci mogą wybierać spośród dwóch poziomów trudności: średnio zaawansowanym i zaawansowanym;

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – przeznaczony dla osób reprezentujących środowisko akademickie. Wiele uczelni, w których językiem wykładowym jest angielski, aby studenci posiadali certyfikat językowy, poświadczający znajomość konkretnego słownictwa;

 • EFB (English for Business) – przeznaczony dla osób, które chcą jak najlepiej władać językiem angielskim w środowisku biznesowym.

Język niemiecki

 • Zertifikat Deutsch – międzynarodowy certyfikat, potwierdzający znajomość u kandydata języka niemieckiego w stopniu na poziomie B1. Organizowany jest przez Goethe-Institut, Österreichischen Sprachdiplom (ÖSD), Schweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) i WBT Weiterbildungs-Testsysteme gGmbH.

Język francuski

 • TCF (Test de connaissance du français) – przeznaczony jest dla kandydatów, którzy nie posiadają zbyt szerokiego zasobu wiedzy. Ten certyfikat językowy ma jedną formę dla wszystkich sześciu poziomów trudności według Skali Rady Europy;

 • DELF (Diplôme d’études en langue française) – międzynarodowy certyfikat językowy, przeznaczony dla kandydatów, dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Występuje
  na czterech poziomach: A1, A2, B1 i B2;

 • DALF (Diplôme approfondi de langue française) – tak jak powyżej, z tym że występuje
  na poziomie C1 i C2;

 • TEF (Test d’évaluation du français) – organizowany jest przez Francuską Izbę Handlową
  i sprawdza ogólna wiedzę kandydatów. Jest uznawany na całym świecie podczas procesu rekrutacji do pracy, a także przez większość francuskich uczelni wyższych;

Język włoski

 • CILS (Certificato d’Italiano come Lingua Straniera) – certyfikat językowy, potwierdzający znajomość języka włoskiego u osób, które chcą pracować lub studiować we Włoszech. Można go zdawać na sześciu poziomach zaawansowania – od A1 do C2;

 • CELI – (Certificato di conoscenza della lingua italiana) – przeznaczony dla osób, dla których włoski nie jest językiem ojczystym. Organizowany jest przez uniwersytet w Perugii i składa się z pięciu poziomów.

Język hiszpański

 • DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) – oficjalny certyfikat językowy dla osób na różnych poziomach zaawansowania. Ma charakter międzynarodowy i jest sygnowany przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii;

 • Dele Para Escolares – oficjalny międzynarodowy certyfikat dla dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 17 lat. Organizowany jest przez Instytut Cervantesa i sygnowany przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii.

Poziomy certyfikatów językowych

Międzynarodową instytucją, odpowiedzialną za strukturyzację poziomów zaawansowania wszystkich certyfikatów językowych jest Rada Europy, a dokładniej stworzona przez nią skala. Wyróżnia się w niej sześć odrębnych poziomów:

 • A1 (początkujący) – osoba na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia oraz bardzo proste wypowiedzi na temat konkretnych potrzeb życia codziennego;

 • A2 (średnio zaawansowany) – osoba znająca język na tym poziomie rozumie wypowiedzi
  i często używane zwroty związane z życiem codziennym (m.in.: bardzo podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny oraz zakupów, otoczenia, pracy);

 • B1 (zaawansowany) – osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy czy szkoły;

 • B2 (wyższy średnio zaawansowany) – osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne;

 • C1 (zaawansowany) – osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio;

 • C2 (profesjonalny) – osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.

Do czego potrzebny jest certyfikat językowy?

Kiedy kandydaci przebrną już przez egzamin i zdobędą wymarzony certyfikat językowy, drzwi z możliwościami otworzą się przed nimi bardzo szeroko. Wśród korzyści z tego wynikających wymienić można:

 • Motywacja: dzięki niemu zdecydowanie wzrasta motywacja odnośnie do osiągania kolejnych celów, stawiania sobie jeszcze wyższej poprzeczki i doskonalenia swoich umiejętności językowych

 • Prestiż: osoby posiadające certyfikaty językowe są uważane za swego rodzaju ekspertów
  w dziedzinie danego języka, a ich wiedza upoważnia ich do poradzenia sobie w niemal każdej sytuacji

 • Praca: coraz większa liczba firm, zwłaszcza międzynarodowych, wymaga od kandydatów posiadania certyfikatu językowego, który jest dla nich poświadczeniem, że dana osoba nie
  ma problemów z językiem obcym

 • Zagraniczne uczelnie: spora część nie tylko europejskich, ale przede wszystkich amerykańskich uczelni od kandydatów na studia wymaga posiadania stosownego certyfikatu językowego

 • Zawód tłumacza: posiadanie certyfikatu językowego co prawda nie figuruje wśród oficjalnych wymogów, ale możliwość jego zdobycia zdecydowanie poprawi prestiż takiej osoby wśród potencjalnych klientów.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"