Który kraj może poszczycić się najlepszym systemem edukacji?

Posiadanie miana najlepszego systemu edukacji jest celem każdego poszczególnego państwa świata. Od wewnętrznych ustaleń i założeń wobec kształtu nauki zależy, jak dany system będzie przedstawiał się w porównaniu z innymi krajami.

Każdego roku Światowe Forum Ekonomiczne publikuje Raport o globalnej konkurencyjności na temat stanu światowej gospodarki. WEF analizuje dane dotyczące obszarów tak zróżnicowanych, jak solidność banków do wyrafinowania przedsiębiorstw w każdym kraju. Następnie wykorzystuje dane do opracowania obrazu gospodarki prawie każdego kraju na ziemi. Kraje uszeregowano według „12 filarów konkurencyjności”, które obejmują otoczenie makroekonomiczne, infrastrukturę, zdrowie i szkolnictwo podstawowe oraz wydajność rynku pracy.

Jednym z założeń tego badania jest ustalenie rankingu najlepszych systemów edukacji. Raport z 2016 roku uszeregował 11 krajów, w których nauka przebiega na najwyższym poziomie, dzięki czemu wyniki tamtejszych uczniów w przeróżnych rankingach plasują się zazwyczaj w ścisłej czołówce.

10 najlepszych systemów edukacji

10. Japonia

Japonia jest jednym z najlepiej prosperujących krajów pod względem umiejętności czytania i pisania, nauki i matematyki w grupie OECD. Studenci przechodzą sześć lat szkoły podstawowej, trzy lata gimnazjum i trzy lata szkoły średniej, zanim zdecydują, czy chcą iść na uniwersytet. Szkoła średnia nie jest obowiązkowa, ale zapisy na ten poziom są bliskie 98%.

9. Barbados

Rząd Barbadosu zainwestował znaczne środki w naukę, co daje wskaźnik alfabetyzacji 98%, jeden z najwyższych na świecie wśród czołówki najlepszych systemów edukacji. Podstawowy poziom edukacji trwa od 4 do 11 roku życia, zaś drugi 11 do 18 roku życia. Większość szkół na obu poziomach jest własnością państwa, które jest odpowiedzialne za ich prowadzenie.

8. Estonia

Estonia wydaje około 4% PKB na edukację, według danych z 2015 roku. Ustawa o edukacji z 1992 roku mówi, że celem edukacji jest „stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju osobowości, rodziny i narodu estońskiego; wspieranie rozwoju mniejszości etnicznych, życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego w Estonii oraz zachowania przyrody w globalnym kontekście gospodarczym i kulturalnym, uczyć wartości obywatelstwa i ustanawiać warunki do tworzenia tradycji uczenia się przez całe życie w całym kraju ”.

7. Irlandia

Większość szkół średnich w Irlandii jest własnością prywatną i jest zarządzana przez osoby lub instytucje prywatne, ale finansowane są ze środków państwowych. Istnieją również szkoły państwowe i zawodowe. Ostatni raport pokazuje, że wydatki Irlandii na edukację spadły o 15% w stosunku do krajów rozwiniętych w szczytowym okresie kryzysu finansowego, w latach 2008–2013, co sugeruje, że jej system edukacji może w przyszłości ucierpieć.

6. Katar

Bogaty w ropę Katar stał się jednym z najważniejszych graczy w dziedzinie innowacji edukacyjnych, posiadając dzięki temu jeden z najlepszych systemów edukacji, wspierając szereg projektów,
od podstawowych umiejętności czytania i pisania po zaawansowane badania uniwersyteckie. Kraj intensywnie inwestuje w poprawę standardów edukacyjnych w ramach programu Vision 2030, aby kraj stał się samowystarczalny. Szkoły finansowane przez rząd oferują bezpłatną edukację, ale tylko obywatelom Kataru, a większość cudzoziemców wysyła swoje dzieci do prywatnych szkół.

5. Holandia

Holenderskie dzieci uznano za najszczęśliwsze na świecie w badaniu Unicef ​​z 2013 roku, prowadzącym między innymi do globalnego dobrobytu edukacyjnego. W szkołach zazwyczaj nie zadaje się zbyt wielu zadań domowych, aż do ukończenia szkoły średniej, a uczniowie zgłaszają niewielką presję i stres. Szkoły są podzielone między szkoły wyznaniowe i „neutralne” szkoły państwowe, z niewielką liczbą szkół prywatnych. Przez niektórych bezsprzecznie uważany za najlepszy system edukacji na świecie.

4. Singapur

Singapur osiąga bardzo wysokie wyniki w testach PISA (Program do międzynarodowej oceny uczniów), których celem jest zmierzenie i porównanie wyników uczniów w różnych krajach. Jednak system szkolny ma również reputację instytucji, w której panuje zbyt duży rygor, który sprawia, że ​​uczniowie są bardzo obciążeni w młodym wieku. Mimo to, kraj ten odznacza się najlepszych systemem edukacji spośród państw azjatyckich.

3. Belgia

Belgia ma cztery różne gatunki szkół średnich, a mianowicie licea ogólnokształcące, szkoły średnie techniczne, średnie szkoły zawodowe i szkoły średnie artystyczne. Komisja Fulbrighta w USA, która organizuje wymiany studenckie z Belgią i Luksemburgiem, mówi, że edukacja ma wysoki priorytet i największą część rocznego budżetu władz regionalnych w Belgii. Kompletne systemy szkół publicznych i prywatnych są dostępne dla wszystkich dzieci między w wieku 4 i 18 lat, za niewielką opłatą lub bez żadnych kosztów.

2. Szwajcaria

Drugi najlepszy system edukacji w Europie. Zaledwie 5% dzieci uczęszcza do szkół prywatnych w Szwajcarii. Lekcje są prowadzone w różnych językach w zależności od regionu, z językiem niemieckim, francuskim lub włoskim jako najczęściej używanymi językami nauczania. Od drugiego stopnia uczniowie są rozdzielani umiejętnościami.

1.Finlandia

Skandynawski kraj nieustannie zajmuje czołowe miejsca wśród najlepszych systemów edukacji i słynie z braku systemów podziałów – wszyscy uczniowie, niezależnie od umiejętności, uczeni są w tych samych klasach. W rezultacie różnica między najsłabszymi, a najsilniejszymi uczniami jest najmniejsza na świecie. Fińskie młodzież również odrabia stosunkowo mało prac domowych i ma tylko jeden obowiązkowy test w wieku 16 lat.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"